Privacy beleid Handburned by Fem

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe gegevens worden verzameld, gebruikt, gedeeld en beschermd o.a. in relatie tot de website https://www.handburnedbyfem.nl. Gegevens worden verzameld wanneer je onze website bezoekt met jouw computer, tablet of mobiele telefoon. De persoonsgegevens worden op een manier verwerkt zoals die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving. 

Door het gebruiken van de website, begrijp je en ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Dit privacy beleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die toegang hebben en nemen tot de website.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Wie zijn we?

Ons site adres is: www.handburnedbyfem.nl.

Eigenaar: Femmieke van der Wal: femmiekevdwal@outlook.com

Welke persoonlijke informatie wordt verzameld en waarom verzamelen we het? 

Contactformulier (indien actief)

Gegevens die wij verkrijgen uit het contactformulier, zijn de volgende:

Naam

Emailadres

De inhoud van het bericht

Deze gegevens verzamelen we, zodat wij contact met je kunnen opnemen. Jij geeft ons toestemming, om deze gegevens te gebruiken.

Uit eigen initiatief

Uit eigen initiatief kun je een email naar ons sturen. De informatie die je geeft, zal worden gebruikt om contact met je op te kunnen nemen. Jij geeft ons toestemming, om deze gegevens te gebruiken.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Door een reactie achter te laten, ga je akkoord dat jouw gegevens opgeslagen worden.

Met wie we je gegevens delen

Alle verkregen gegevens worden met niemand gedeeld, tenzij dit op grond van een wettelijk verzoek wordt verzocht. Gegevens worden ook niet buiten de EU doorgegeven.

Hoe lang we je gegevens bewaren

Jouw gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Te allen tijde heb je recht om je gegevens in te zien en te laten verwijderen. 

Bij klachten…

Horen wij dat natuurlijk graag en zoeken we naar een passende oplossing. Neem contact op via email: femmiekevdwal@outlook.com

Automatische besluitvorming

Er wordt geen gebruik gemaakt van automatische besluitvorming.

Gegevens via derden

In principe kan het niet zo zijn dat wij gegevens via derden krijgen. Deze gebruiken wij dan ook niet en verwijderen wij uit het systeem, tenzij de betreffende persoon zelf toestemming heeft gegeven deze gegevens door derden aan ons te laten verstrekken om contact op te nemen. Dit moet duidelijk in het bericht staan omschreven. 

Je bent niet verplicht jouw gegevens met ons te delen. Uiteraard is dit wel handig als je contact met ons wilt. Zodra je contact met ons opneemt, ga je akkoord dat wij jouw gegevens gebruiken om contact met jou te zoeken. 

Beveiliging van de gegevens

De gegevens komen binnen in een emailaccount, welke is beveiligd met een wachtwoord. Daar worden ze in een sub map bewaard, niet langer dan noodzakelijk.